• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Tin tức - Sự kiện
Cập nhật: 21/03/2019
Công bố thông tin danh sách các cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019, Theo số liệu của TTLKCK chốt ngày cuối cùng 15/03/2019.
Cập nhật: 22/02/2019
Cập nhật: 15/06/2018
Tổng công ty may Đáp Cầu chi cổ tức bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến 23 tháng 6 Khi nhận cổ tức cổ đông xuất trình CMND và sổ cổ đông
Cập nhật: 10/05/2018
Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định, Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán.
Previous page
     5     
Next page
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04