• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Cập nhật: 23/07/2013
Hải quan điện tử - Bước tiến hiện đại hóa ngành Hải quan
Xác định rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của (HQĐT) trong tiến trình hiện đại hóa ngành hải quan và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nên thời gian qua Cục Hải quan Bắc Ninh đã tích cực triển khai thực hiện tốt HQĐT được các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp (DN) ghi nhận đánh giá cao. Theo lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh thì HQĐT được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa, thống nhất và phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2012/NĐ-CP về HQĐT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa ngành hải quan cho phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.
Thực hiện Nghị định 87 và sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, thời gian qua Cục Hải quan Bắc Ninh đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về nguồn nhân lực và trang thiết bị nhằm triển khai HQĐT. Đến nay, Cục đã trang bị được 27 máy chủ, trong đó tại Cục có 12 máy chủ nhằm phục vụ cho thực hiện thủ tục HQĐT. Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm thủ tục HQĐT cũng đã được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của HQĐT. Cục đã phối hợp với Học viện Tài chính mở lớp khai HQĐT cho các DN đóng trên địa bàn 3 tỉnh với trên 100 học viên tham dự. Công tác tuyên truyền, vận động DN về mục đích, ý nghĩa của HQĐT cũng đã được làm tốt nhờ đó đã tạo được sự đồng tình ủng hộ cao của các DN…

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị và triển khai, đến nay Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai thủ tục HQĐT tại 100% các Chi cục từ ngày 1-1-2013 với sự tham gia ngày càng đông đảo của các DN. Trong đó, tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh tỷ lệ các tờ khai thực hiện thủ tục HQĐT đã đạt đến 99%. Kết quả trên khẳng định sự cố gắng nỗ lực rất cao của Cục Hải quan Bắc Ninh được Tổng cục Hải quan đánh giá cao. Nhất là sự ghi nhận và ủng hộ của các DN đối với hình thức tiên tiến và hiện đại này.

Các DN đều khẳng định HQĐT thực sự đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN hoạt động XNK cũng như công tác quản lý hải quan. HQĐT đã đáp ứng các tiêu chí: Đơn giản, thuận tiện, hiện đại bởi thay vì gặp gỡ trực tiếp và gặp gỡ nhiều lần để lấy tờ khai rồi làm các thủ tục về khai báo thì nay DN không cần đến trụ sở cơ quan hải quan mà vẫn có thể khai báo tại bất cứ địa điểm nào có máy tính kết nối mạng Internet. Từ đó, đã giảm bớt thời gian đi lại, giảm các thủ tục hành chính nên đã tạo được môi trường thông thoáng, an tâm cho các DN.

Quy trình thủ tục HQĐT được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và quy trình nghiệp vụ đơn giản, hài hòa, thống nhất nhưng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Nội dung chính của thủ tục HQĐT bao gồm việc khai báo, tiếp nhận và phản hồi thông tin giữa DN với hải quan hoàn toàn thông qua môi trường máy tính và mạng Internet.

Theo đó, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ được thực hiện 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần, thay vì chỉ diễn ra trong giờ hành chính như trước… Không chỉ đem lại lợi ích cho các DN mà HQĐT còn đem lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan hải quan bởi mô hình này giúp cho thời gian xử lý của cán bộ hải quan đối với các bộ hồ sơ khai báo giảm, đồng thời giúp nâng cao chất lượng cán bộ hải quan và tinh thần phục vụ doanh nghiệp văn minh, lịch sự, có kỷ cương, kỷ luật và trung thực…

Có thể khẳng định, HQĐT đi vào hoạt động đã góp phần đưa Cục Hải quan Bắc Ninh tiến thêm một bước dài trong quá trình thực hiện phương châm của ngành là “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”. Vì vậy, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin cho việc thực hiện thủ tục HQĐT theo chiều sâu. Đồng thời tăng cường hỗ trợ DN, kịp thời khắc phục các lỗi phát sinh, giải đáp những khó khăn vướng mắc, nhằm thu hút các DN làm thủ tục HQĐT tại Cục, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đơn vị trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan và đóng góp cho tăng trưởng kim ngạch XNK, thu NSNN và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04