News - Events
Update: 11/12/2017
Ngày 06/12/2017, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Đáp Cầu (Dagarco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
Update: 11/12/2017
(BNTV) Sáng 6/12, Tổng Công ty May Đáp Cầu tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1967 – 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Update: 24/06/2017
Update: 03/04/2017
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCP - Tổng công ty may Đáp Cầu . - Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty. - Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị. - Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước đại hội như sau:
Update: 24/03/2017
Update: 24/03/2017
Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị CTCP tổng công ty may Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 9h00' ngày 08/04/2017 Địa điểm: hội trường tầng 2- - Trụ sở chính của công ty Địa chỉ: Khu 6 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Update: 10/11/2016
President Obama's invited Trump to a White House meeting on Thursday.
          10    
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04