• slide 3
  • slide 2
  • slide 1
  • slide 7
  • slide 06
  • Slide 5
  • Slide 04
  • Slide 03
  • Slide 02
Tin tức - Sự kiện
Cập nhật: 15/06/2018
Tổng công ty may Đáp Cầu chi cổ tức bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 đến 23 tháng 6 Khi nhận cổ tức cổ đông xuất trình CMND và sổ cổ đông
Cập nhật: 10/05/2018
Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định, Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán.
Cập nhật: 03/04/2018
Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập - Thư mời họp - Chương trình đại hội
Cập nhật: 23/03/2018
Cập nhật: 11/12/2017
Ngày 06/12/2017, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Đáp Cầu (Dagarco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
Previous page
  
 ... 
       10     
Next page
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04