Update: 10/05/2018
Chốt danh sách lưu ký chứng khoán và đăng ký UPCOM
Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định, Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán.
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04