News - Events
Update: 10/05/2018
Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định, Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu xin trân trọng thông báo về việc tạm ngừng chuyển nhượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán.
Update: 03/04/2018
Công ty cổ phần tổng công ty may Đáp Cầu triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập - Thư mời họp - Chương trình đại hội
Update: 23/03/2018
Update: 11/12/2017
Ngày 06/12/2017, Công ty Cổ phần - Tổng Công ty May Đáp Cầu (Dagarco) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.
Update: 11/12/2017
(BNTV) Sáng 6/12, Tổng Công ty May Đáp Cầu tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1967 – 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Update: 24/06/2017
Update: 03/04/2017
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCP - Tổng công ty may Đáp Cầu . - Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty. - Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị. - Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước đại hội như sau:
  
 ... 
        12    
Fl DT 01 Fl DT 02 Fl DT 03 Fl DT 04